Интервю с Анка Куцарова-Джеферова

Анка Иванова Куцарова-Джеферова постъпва като доброволка в 23-ти пехотен Шипченски полк. Служи като медицинска сестра във временно приспособената в болница за ранени войници сграда на 2-ра мъжка гимназия в София.

Интервю с Иван Кръстев Петков

Иван Кръстев Петков е възпитаник на Военното на Негово Величество училище. Участва в Първата фаза на войната като батареен командир в 3-ти дивизионен артилерийски полк. Сражава се на територията на Македония. Награден е с орден „За храброст“.

Интервю с Атанас Христов Илев

Атанас Илев е възпитаник на Военното на Негово Величество училище. Участник във войната като командир на миночистачен кораб „Кирил Попов” в река Дунав. Носител на орден „За храброст” и съветски орден „Червена звезда”.

Интервю с Антон Пенчев Вълчев

Антон Вълчев служи в Македония през 1943 г. Там е арестуван за комунистическа дейност и попада в немски лагер в уранова мина на остров Родос. След освобождаването си се завръща в България и взима участие в двете фази на Втората световна война. Ранен е в боевете при Драва.

Интервю с Авраам Исак Негул

Авраам Исак Негул участва във втората фаза на Втората световна война в Сърбия и Унгария, като доброволец-пехотинец от Хасковската гвардия.

Интервю с Абдула Юсеинов Мемишев

Абдула Мемишев служи като пехотинец от 57-ми пехотен Драмски полк, в Беломорието, където участва в преследване на гръцки партизани. Впоследствие се сражва във Втората фаза на Втората световна война, на територията на Унгария, където е ранен.

Интервю с Левон Ованезов Минасян

Левон Ованезов Минасян се сражава като доброволец в 8-ми пехотен Приморски полк в Първата фаза на войната срещу Германия на територията на Сърбия и Косово. Ранен е в боевете за Ниш.

Интервю с Йовко Иванов Вълчев

Йовко Иванов Вълчев служи в 16 пехотна Беломорска дивизия в Беломорието. Впоследствие като доброволец в 29-ти пехотен Ямболски полк се сражава във Втората фаза на войната срещу Германия на територията на Унгария. Ранен е два пъти – в боевете за Драва и при последвалото настъпление на Българската армия. Награден е с орден „За храброст“.

Интервю с Иван Николов Петков

Иван Николов Петков служи в 47-ми пехотен Ардински полк в Беломорието. Сражава се във Втората фаза на войната срещу Германия като картечар в състава на същия полк, на територията на Унгария и страните от бивша Югославия. Ранен е при Драва.

Интервю с Димитър Стоичков Ников

Димитър Стоичков Ников служи в 57-ми пехотен Драмски полк в Беломорието. Като картечар в същия полк се сражава във Втората фаза на войната срещу Германия на територията на Унгария и страните от бивша Югославия.

Интервю с Борис Симеонов Гърнев

Борис Симеонов Гърнев участва в Първата и Втората фаза на войната срещу Германия като артилерийски наблюдател в състава на 11-ти дивизионен артилерийски полк. Сражава се на територията на Македония и Унгария. Награден е с орден „За храброст“.

Интервю с Александър Първанов

Александър Първанов е от едно от деветте села по поречието на река Тимок, населени предимно с власи, които Сърбия получава като част от Западните покрайнини по силата на Ньойския мирен договор. Служи в 35-ти пехотен Врачански полк и се сражава в началото на Първата фаза на войната срещу Германия на територията на Сърбия.