Ехо от войната, том 1

Съставители: Константин Голев, Мариан Гяурски. Издателство "Фоли Арт", София 2011.

Ехо от войната, том 2

Съставител: Константин Голев. София 2015.